Trafikinformation​

Karlshamn - Klaipeda

Vänligen notera ändringar i tidtabellen och inställda avgångar på följande rutt: Karlshamn - Klaipeda

För ytterligare information, kontakta DFDS, tel +46 454 33680, +46 454 13970

Tidtabell från 6 mars 2018


Kapellskär - Paldiski

För ytterligare information, kontakta DFDS, tel +46 454 33680+46 176 44270

NB! Check-in deadline for accompanied units is 1 hour and for unaccompanied units 3 hours before departure time. Units loaded with IMDG goods have to be in check-in 3 hours before departure time. Late arrivals are not allowed to vessel.