DFDS Integritetspolicy

 • DFDS har ett åtagande att skydda din integritet. Vår Integritetspolicy beskriver DFDS koncernpolicy avseende behandling av personuppgifter, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dessa uppgifter, din rätt att åtkomma, rätta eller radera dessa uppgifter, samt din rättighet att inge klagomål.
 • DFDS tar integritet seriöst och åtar sig att följa Integritetspolicyn som våra minimikrav. Dina uppgifter behandlas och överförs i specifika och lagliga syften, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Den här policyn skapar ett ramverk, som utgör en säker skyddsnivå för de personuppgifter som samlas in, används och överförs inom DFDS-koncernen och till pålitliga externa parter. DFDS använder minsta möjliga mängd personuppgifter som krävs för ändamålet.
 • Vi använder spårningsprogram för att övervaka kundtrafikmönster och sajtanvändning, samt för att hjälpa oss utforma webbplatsen. Denna programvara ger oss inte möjlighet att samla in någon information som gör att vi kan identifiera en specifik individ.
Om du vill ha insyn i den information vi har om dig, eller om du vill att vi skall ska vi ändra / ta bort informationen vi lagrar, ber vi dig om att fylla i detta formuläret.


När samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig varje gång du bokar hos oss, reser med oss, eller när du använder våra callcenter. Vi samlar även in personuppgifter när du bokar våra frakt- och logistiktjänster.

Varför samlar vi in och hur använder vi personuppgifterna?

Det är nödvändigt att registrera uppgifterna för att ingå ett avtal (en bokning) med oss och för att ge dig servicemeddelanden om bokningen. Dessutom är DFDS enligt lag skyldiga att registrera våra passagerares identitet och lämna den informationen till de behöriga myndigheterna.  
På grund av detta, ber vi dig uppge namn, kön, födelsedatum eller ålder, adress, e-postadress, fordonets registreringsnummer (om tillämpligt). Passnummer kan registreras när du checkar in vid terminalen för att uppvisa legitimation. Vi ber om ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig snabbt om något problem skulle uppstå med din bokning. Frivilliga uppgifter som vi samlar in är information om behov av särskild assistans eller assistans i nödsituationer. 
Utöver detta, använder vi uppgifter som vi erhåller i samband med bokningar och inköp ombord våra fartyg för att sammanställa statistik, som vi använder till att förbättra våra tjänster. Vi kan be dig att visa boardingkort när du köper något ombord. Den informationen används endast i statistiska ändamål.  Du har rätt att neka till att visa upp ditt boardingkort vid inköp ombord. Om du föredrar att vi inte använder dina bokningsuppgifter i vår statistik, så kontakta oss gärna och meddela oss detta.
Om du har bokat per telefon, så måste vi p.g.a. dokumenteringskraven i vissa länder föra en samtalsinspelning som vi förvarar i upp till ett år.

Betalning online

När du betalar online, vidarebefordras du till en säker webbsida där du anger dina betalkortuppgifter. 

Alla betalningar behandlas av vår pålitliga partners plattform och valideras enligt de striktaste normerna för att säkra och skydda kortuppgifterna. Vi hanterar eller lagrar inte några betalkortuppgifter hos DFDS. Men om du har några frågor om behandlingen av dina betalkortuppgifter, får du gärna kontakta DFDS, så tar vi kontakt med vår betalpartner.

Personprofil

Dina personuppgifter används även om du har skapat en profil på en av DFDS webbplatser. Om du har skapat en profil hos DFDS och gett ditt samtycke, registrerar vi ditt inköp för att hjälpa oss hantera din profil och använda information för att skicka dig passande erbjudanden och produkter. Informationen används även till att känna igen dig när du bokar hos oss (såvida du är inloggad) och för att följa upp bokningar. Informationen används dessutom till tävlingar och statistik. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

När du gör en bokning hos oss använder vi en säker serverprogramvara, som krypterar all information som du lämnar innan den skickas till oss. Den här krypteringen ser till att uppgifterna skyddas ordentligt mot obehörig åtkomst.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna i bokningsinformationen förvaras under en period som motsvarar den tid som några anspråk kan komma att göras mot oss.  
Om du registrerar en personprofil, eller prenumererar på e-posttjänsten, lagrar vi dina personuppgifter tills du raderar din profil eller säger upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Informationen gör framtida bokningar enklare, eftersom vi redan har sparat dina personuppgifter. 
För att vara säker på att vi har uppdaterade uppgifter om våra kunder, uppmanar vi dig att göra nödvändiga ändringar i din profil. Om din profil inte har använts eller aktiverats under tre år, tar vi bort den. 

Prenumeration på våra e-posttjänster och tävlingar 

När vi erbjuder dig en prenumeration på våra marknadsförings- och e-posttjänster, ber vi om ditt namn och din e-postadress, så att vi kan mejla dig vårt nyhetsbrev. Ditt namn behövs inte för att prenumerera på vår e-posttjänst, och du har möjlighet att välja bort den närsomhelst genom att klicka på länken för att säga upp prenumerationen i nyhetsbrevet. När du anmäler dig till en tävling eller utnyttjar några andra kampanjerbjudanden, kan vi be om ditt namn, din adress och e-postadress, så att vi kan genomföra tävlingen och underrätta vinnarna.

Vår användning av cookies

DFDS använder cookies ("kakor") på sina webbplatser och till bokningssystemet för att garantera att bokningsprocessen fungerar utan problem.
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare på datorns hårddisk. För mer information, gå till: https://www.dfds.com/en-gb/legal/cookies.

Mobila applikationer

DFDS använder flera mobila applikationer (appar) för att kunderna ska få en bättre upplevelse. Samma principer som beskrivs i den här Integritetspolicyn gäller även alla som använder våra appar. Vi använder anonyma spårningsprogram, nämligen Google Analytics och Firebase, för att mäta hur våra appar används, och vi samlar in personuppgifter i den mån som krävs för den faktiska funktionen hos en specifik app (såsom var du befinner dig i världen vid en viss tidpunkt). Alla uppgifter som samlas in om dig genom apparna används enbart av DFDS, och delas inte med någon tredje part, med undantag av de program som nämns ovan.

Delar DFDS personuppgifter med tredje parter?

 • Personuppgifterna delas internt inom DFDS organisation, eftersom vi har samma bokningssystem. Vi har interna policyer och avtal på plats för att säkerställa en adekvat skyddsnivå, oavsett var inom DFDS dina personuppgifter finns.
  Vi överför inte personlig identifierbar information om våra besökare eller kunder till tredje parter, utom i följande fall:
  Tjänsteleverantörer och rådgivare som vi anlitar för vissa tjänster, såsom hotell och aktivitetsleverantörer. I dessa fall är leverantörerna enskilda datakontrollörer.
 • Om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 • DFDS kan tillhandahålla sammanlagd statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster, lojalitetsprogram, samt information om vår webbplats, till våra tredjepart-partners.
 • Dessutom kan DFDS tillhandahålla information om våra kunder till tredje part som utför tjänster eller funktioner för vår räkning, inklusive behandling av betalkort, affärsanalyser, kundservice, marknadsföring, eller enkätdistribution.
 • Vi kan även ge tredje parter befogenhet att samla in information för vår räkning för att förvalta funktioner på vår webbplats, eller för att förenkla annonsleveransen online, så att det passar dina intressen.
 • Vi kan dela dina uppgifter med en tredje part som aktivt följer upp ofullständiga bokningar via e-post. 
 • Din e-postadress kan delas med Facebook för marknadskampanjer på sociala medier.
 • I de fall då vi säljer egendom eller säkerhet som tillhör DFDS, dess anställda eller andra, eller i fall vi likviderar någon del av företaget eller dess tillgångar.


All sådan informationsdelning efterlever dataskyddslagarna, och görs endast till pålitliga tredje parter.

Vi strävar alltid efter att tydligt informera dig om användning och eventuellt röjande av dina uppgifter när sådana lämnas till oss. Om det inte är praktiskt att göra det vid insamlingstillfället, informerar vi dig så snart det går, såvida det inte finns en rättslig grund att inte göra det. Ett sådant exempel är om det är nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott, eller om det på annat vis tillåts enligt lag.


Säkerhet och trygghet ombord 

Efter en omfattande utredning kan namn på oönskade passagerare tas upp på en intern lista för att hindra dessa passagerare från att boka eller resa med oss, om fartygschefen har anledning att tro att dessa passagerare kan utgöra en säkerhetsrisk i enlighet med villkoren och bestämmelserna för resan. Passagerare bedöms som en säkerhetsrisk om de har försatt sig själva, fartyget, besättningen eller passagerarna i fara, om deras beteende har varit olämpligt under en tidigare resa, eller om de har underlåtit att följa gällande skyddsregler eller säkerhetskrav. DFDS registrerar nödvändiga personuppgifter om de portade passagerarna. Detta hindrar passagerare som anses utgöra en säkerhetsrisk från att boka resor med våra passagerarfartyg under en bestämd period. Informationen lagras inte längre än nödvändigt.

Ditt samtycke

När du använder DFDS webbplats, samtycker du till att DFDS samlar in och använder dessa uppgifter enligt metoderna som beskrivs ovan. Om vi skulle ändra vår Integritetspolicy, gör vi relevanta ändringar även här, så att du alltid kan se vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter de kan komma att delas.

Vill du ha mer information om dina personuppgifter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om de uppgifter som vi har registrerat och begära en beskrivning av den personliga information som vi har samlat in och behandlat, samt typ av mottagare som DFDS kommer, eller kan komma, att dela informationen med.
Du får även gärna kontakta oss om du vill rätta, radera eller blockera felaktiga uppgifter. DFDS strävar alltid efter att besvara motiverade önskemål så snabbt som möjligt.
Vänligen skicka din begäran eller dina frågor till privacy@dfds.com
Om du har tecknat dig för att få vårt nyhetsbrev per e-post, kan du alltid säga upp det via länken i nyhetsbrevet, eller genom att kontakta DFDS på ovanstående e-postadress.

Datakontrollör:

DFDS A/S
Adress: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Köpenhamn, Danmark
Reg.nr.:
Tel.: +45 33 42 33 42

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om den här Integritetspolicyn, eller om du vill veta mer om de personuppgifter som vi har samlat in om dig, kan du kontakta oss på privacy@dfds.com

Om du föredrar att kontakta ditt lokala callcenter, får du gärna göra det. De kan hjälpa dig med dina frågor.

Om du har ett klagomål

Om du vill göra ett klagomål, hänvisar vi dig till Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 Köpenhamn, Danmark.