Integritetspolicy

SÄKERHET

​DFDS webbplats är säker när du går vidare till betalningsdelen av säljprocessen. Vi använder SSL (Secure Socket Layer) för att skydda din personliga information. SSL är för närvarande den bästa metoden för att säkert överföra kreditkortsinformation och annan känslig information via Internet.

DFDS INTEGRITETSPOLICY

DFDS har förpliktigat sig att skydda din integritet. Vår integritetspolicy beskriver DFDS företagspolicy gällande hanteringen av all passagerarinformation, de säkerhetsåtgärder som DFDS vidtar för att skydda sådan information, behörigheten till åtkomst samt rätten att klaga. DFDS tar frågan om integritet på allvar och har förbundit sig att följa denna policy som vårt minimikrav.  Denna policy fastställer ett ramverk för en adekvat skyddsnivå för alla personuppgifter som används, insamlas och överförs inom DFDS-koncernen samt att uppfylla de normer som ges i den europeiska dataskyddslagstiftningen.

DFDS kommer alltid att följa gällande lagstiftning om hantering och skydd av personuppgifter. Alla data kommer att behandlas och överföras för specifika och legitima ändamål i enlighet med gällande lag.
Observera att DFDS som transportföretag är skyldigt enligt lag att registrera identiteten för våra passagerare och att informera myndigheterna. Därför måste vi registrera viss information när du gör en bokning, inklusive ditt namn och identitet.

Registreringen av denna information är också en nödvändighet för oss för att vi ska kunna garantera en smidig resa och tillhandahålla dig med de tjänster som du har beställt. Vi kommer att ta bort den registrerade informationen snarast efter avslutad resa eller då informationen inte längre behövs, i enlighet med den nationella lagstiftningen eller ditt avtal med DFDS.
Detta register förs av DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, DK-2100 Köpenhamn, Danmark. Du kan när som helst kontakta oss om du vill få information om registreringen. Om du har registrerat dig för vårt e-postnyhetsbrev – eller får någon typ av oönskad marknadsföring – kan du alltid avsluta prenumerationen med hjälp av en länk som ges i nyhetsbrevet eller genom att kontakta DFDS.

Vi använder spårningsprogramvara för att övervaka kundtrafikmönster och webbplatsanvändningen för att hjälpa oss att utveckla designen och layouten på webbplatsen. Denna programvara kan inte användas för att inhämta några personuppgifter.

VARFÖR BEHÖVER VI PASSAGERARINFORMATION/HUR ANVÄNDER VI DEN?

DFDS kommer endast att insamla och använda personuppgifter i sådana syften som är kända för kunderna eller som de rimligen kan förvänta sig och som är relevanta för DFDS verksamhet.  Dessutom ska informationen vara adekvat, relevant och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket den överförs eller ytterligare bearbetas. DFDS kommer att identifiera vilket som är den minsta mängd personuppgifter som krävs för att korrekt kunna uppfylla sitt syfte.

Utöver våra skyldigheter enligt gällande lag insamlar vi information om dig av två skäl: för det första för att kunna behandla din beställning och för det andra för att kunna ge dig bästa möjliga service. När du bokar biljett hos DFDS behöver vi få reda på ditt namn, din adress, ditt telefonnummer samt e-postadress, kredit- eller betalkortsnummer och kortets utgångsdatum. Vi behöver också få veta namn för alla eventuella medföljande passagerare och dessa passagerares passnummer. Denna information gör det möjligt för oss att behandla din bokning och skicka dig din resplan per post. Vi ber om ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig omgående om det skulle uppstå något problem med din bokning.

Om vi erbjuder dig en prenumeration på vår e-posttjänst (DFDS mail) kommer vi att fråga efter ditt namn och din e-postadress så att vi kan skicka dig vårt e-postnyhetsbrev. Ditt namn är inte nödvändigt för att prenumerera på vår e-posttjänst, och du kan när som helst välja att säga upp prenumerationen genom att klicka på en länk i e-postnyhetsbrevet. När du deltar i en tävling eller något annat kampanjerbjudande kan vi fråga efter ditt namn, din adress och e-postadress så att vi kan administrera tävlingen och kontakta vinnarna.
Om du upptäcker något fel i informationen ber vi dig att meddela oss så att vi kan korrigera det.

Vi kan då och då använda den information vi insamlar för att meddela dig om nya tjänster som DFDS erbjuder, viktiga funktionsförändringar på webbplatsen och specialerbjudanden som vi tror att du skulle uppskatta. Om du föredrar att inte få någon sådan information kan du skicka ett e-postmeddelande till info@dfdsseaways.se

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

​När du bokar hos oss använder vi säker serverprogramvara som krypterar all information du anger innan den skickas till oss. Denna kryptering säkerställer att informationen har ett rimligt skydd mot obehörig insamling.
DFDS kommer endast att behålla personlig information så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka den har insamlats och behandlats. Hur lång denna period är kan variera och beror på för vilket särskilt syfte som den insamlades.
DFDS kommer att se till att all personal hos DFDS-enheter som hanterar personuppgifter på uppdrag av någon annan DFDS-enhet (databehandlare) också vidtar lämpliga och likvärdiga säkerhetsåtgärder. De kommer att ha proportionerliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla personuppgifter.
De enheter inom DFDS-koncernen som använder samma IT-system har ingått dataöverföringsavtal för att uppfylla vad lagen kräver och för att kunna överföra personuppgifter inom dessa enheter.

VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

​DFDS använder cookies i bokningssystemet för att garantera en konsekvent hantering av en bokning i systemet.
En cookie är en liten fil med information som våra datorer skickar till din webbläsare och som sparas på din dator. Du kan ta bort dessa cookies från hårddisken om du vill.
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra webbläsarens inställningar om du vill förhindra det. Utan cookies kan du använda de flesta av funktionerna på webbplatsen, men inte bokningssystemet. Vi rekommenderar därför att du inte stänger av användningen av cookies i din webbläsare. Våra cookies innehåller inga personuppgifter.
Ta reda på mer om hur vi använder cookies och vad du kan göra om du vill ta bort alla cookies som du fått hittills.

Hur vi använder cookies

KOMMER DFDS ATT AVSLÖJA DEN INFORMATION SOM INSAMLAS TILL NÅGON UTOMSTÅENDE?

​Vi avslöjar aldrig information om en passagerare till någon annan person eller organisation utan den personens medgivande, såvida det inte uppstått någon nödsituation som kräver det eller om vi enligt gällande lag är skyldiga att göra det. DFDS förbehåller sig rätten att skicka din information till pålitliga tredje parter som vi anlitar för att tillhandahålla vissa tjänster, exempelvis att DFDS kunder kan boka hotell snabbt och enkelt genom att överföra informationen från DFDS bokningsformulär till en samarbetspartners bokningsformulär.
Om du inte vill att DFDS ska vidarebefordra din information till dessa tredje parter kan du skicka ett e-postmeddelande om det tilt sinfo@dfds.com.
DFDS kan sammanställa statistik över kunderna, försäljningen, trafikmönster och relaterad information om webbplatsen och skicka denna statistik till ansedda tredjepartsleverantörer. Sådan statistik innehåller däremot inga personuppgifter.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER

​Vi kommer att göra vårt bästa för att informera dig på ett tydligt sätt om vår användning av din information och vem som kan komma att få ta del av den när sådan information insamlas. Om det inte är praktiskt möjligt att göra det vid insamlingen kommer vi att informera dig så snart som möjligt därefter, såvida det inte finns en legitim grund för att inte göra det. En sådan legitim grund kan till exempel vara då det är nödvändigt att insamla sådan information för att förhindra eller upptäcka brott eller då det är tillåtet enligt gällande lag.

TRANSPARENS OCH INFORMATIONSRÄTTIGHETER

Om du vill ha en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig eller vill begära att vi korrigerar, raderar eller blockerar denna information (om den visar sig vara felaktig eller vilseledande) ska du skriva till oss: sinfo@dfds.com. Du kan också begära en beskrivning av dessa personuppgifter, för vilket ändamål de sparas och behandlas och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som informationen är, eller kan göras, synlig för. Under normala omständigheter kommer ingen avgift att krävas för sådan begäran, med undantag för de ansökningar som görs till våra enheter i Storbritannien. DFDS kommer att göra sitt bästa för att utan dröjsmål svara på en sådan giltig begäran.

SÄKERHET OMBORD PÅ VÅRA FARTYG

​Vi kan efter en grundlig process lägga till oönskade passagerares namn på en intern lista för att förhindra att dessa passagerare kan göra bokningar och resa med oss om kaptenen har anledning att tro att den passageraren kommer att innebära en säkerhetsrisk. Passagerare kan bedömas utgöra en säkerhetsrisk om de utgör en fara för sig själva, fartygets, besättningens eller andra passagerares säkerhet och även om deras beteende har varit olämpligt under tidigare resa/resor eller om de inte har följt säkerhetsföreskrifter eller bestämmelser. DFDS kommer att registrera nödvändiga personuppgifter om dessa portförbjudna passagerare för att förhindra att sådana passagerare (som utgör en säkerhetsrisk) kan boka resor på våra passagerarfartyg under en viss period. Det kan inkludera passagerares namn, födelsedatum och passnummer. Informationen kommer inte att behållas längre än nödvändigt.

TRYGGHET OCH SÄKERHET OMBORD PÅ VÅRA FARTYG

Vi kan efter en grundlig process lägga till oönskade passagerares namn på en intern lista för att förhindra att dessa passagerare kan göra bokningar och resa med oss om kaptenen har anledning att tro att den passageraren kommer att innebära en säkerhetsrisk. Passagerare kan bedömas utgöra en säkerhetsrisk om de utgör en fara för sig själva, fartygets, besättningens eller andra passagerares säkerhet och även om deras beteende har varit olämpligt under tidigare resa/resor eller om de inte har följt säkerhetsföreskrifter eller bestämmelser. DFDS kommer att registrera nödvändiga personuppgifter om dessa portförbjudna passagerare för att förhindra att sådana passagerare (som utgör en säkerhetsrisk) kan boka resor på våra passagerarfartyg under en viss period. Det kan inkludera passagerares namn, födelsedatum och passnummer. Informationen kommer inte att behållas längre än nödvändigt.

DITT TILLSTÅND

​Genom din användning av DFDS webbplats samtycker du till att DFDS A/S och dess dotterbolag kan insamla och använda denna information på de sätt som beskrivs ovan. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att göra relevanta ändringar på denna sida, så att du alltid kan vara medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi kan avslöja den för någon annan.