ETT LEDANDE REDERI I NORRA EUROPA

DFDS transportnätverk förenar frakt- och passagerartjänster och levererar täta, pålitliga transporttjänster till transport- och speditionsföretag. Vi utvecklar och levererar även industriella logistiklösningar i nära samarbete med tillverkare av tunga industrivaror. För passagerare erbjuder vi fantastiska upplevelser på sjön såväl som transporttjänster för passagerare som reser med bil och vill ta sig runt i Europa och Skandinavien.

Verksamhetsområden

DFDS fokuserar på tjänster för fraktkunder och passagerare via de olika verksamheterna i ruttnätverket:

  • Fraktrutter (ro-ro) hanterar gods som rullas på och av fartyget.
  • Fraktrutter (lo-lo) hanterar gods som lyfts på och av fartyget.
  • Passagerar- och fraktrutter (ro-pax) hanterar gods och passagerare på fartyg med balanserad frakt- och passagerarkapacitet.
  • Passagerar- och fraktrutter (cruise ferry) har som huvudsyfte att transportera passagerare till hamnterminaler för hantering av gods och passagerare.
  • Transport- och logistiktjänster som även förser säljkontoren med volymer för frakt- och passagerartjänster.

Två affärsområden 

DFDS Logistics inkluderar all marktransport på vägar och järnvägar. Dessutom inkluderar DFDS Logistics container- och sidolastarverksamhet.
DFDS Seaways, The Shipping Division, täcker alla passagerar-, ro-ro, och ropax-verksamheter och deras respektive terminaler.

Företagsinformation

DFDS är ett växande internationellt transportföretag med en ledande marknadsposition i norra Europa. DFDS har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen. DFDS grundades år 1866 och har tillhandahållit transporttjänster i mer än 140 år, med en flotta som anses vara en av de största i norra Europa.

Koncernens intäkter uppgick år 2009 till 6,5 miljarder DKK och sedan förvärvet av Norfolkline år 2010 har DFDS nu 6 000 anställda.